Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

a.     Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở.

- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật.

- Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo.

b. Thời gian giải quyết hồ sơ:

Không quá 10 ngày làm việc. Trong đó, phòng Quản lý Đô thị không quá 08 ngày làm việc

c. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thị xã, Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của Tổ chức , công dân ; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Đô thị để giải quyết.

Bước 2 : Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc cán bộ phòng Quản lý Đô thị được lãnh đạo phân công nhận hồ sơ có trách nhiệm:

- Kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ.

- Kiểm tra thực địa vị trí xin xây dựng.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ. Lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (nếu có)  

- Soạn thảo Giấy phép xây dựng.

- Vào sổ giải quyết hồ sơ.

Bước 3: Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc Cán bộ thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ và giấy phép. Nếu phù hợp thì lãnh đạo phòng ký vào Giấy phép. Vào sổ giải quyết hồ sơ. Sau đó chuyển Bộ phận TN&TKQ thị xã

Bước 4 : Bộ phận TN&TKQ chuyển trả kết quả cho tổ chức công dân: 01   ngày

Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở. [Mau sua chua nha o.doc]
2/ Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật.
3/ Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo.
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 8
3 Phòng Quản lý đô thị Bộ phận TN&TKQ 1