Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản khai cá nhân (Mẫu BM1) (UBND cấp xã, phường xác nhận) (Trường hợp được phong tặng) [BM1.doc]
2/ Bản khai cá nhân (Mẫu BM2)(UBND cấp xã, phường xác nhận) (Trường hợp được truy tặng) [BM2.doc]
3/ Bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc bằng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (công chứng)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 3
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1