Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản sao huân, huy chương kháng chiến có chứng thực (Kèm theo bản sao hồ sơ khen thưởng)
2/ Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ) (nếu có) [UQ.doc]
3/ CMND có chứng thực
4/ Bản khai theo mẫu (KC1) có xác nhận của UBND xã, thị trấn [KC1.doc]
5/ Giấy chứng tử (đối với người có công đã từ trần).
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1