Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản khai theo mẫu (TĐ1,TĐ2,TĐ3) có xác nhận của UBND xã, phường [TD1.doc]
2/ CMND có chứng thực
3/ - Bản khai cá nhân (mẫu số 8-TĐ1). [Ho so tu day.doc]
4/ Kèm theo hồ sơ đính chính thông tin nếu bị sai lệch thông tin trong hồ sơ với giấy tờ tùy thân (như sai lệnh về tên, năm sinh ...), kèm theo giấy khai sinh
5/ Bản sao một trong các giấy tờ có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù như: + Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên, lý lịch quân nhân, lý lịch công an nhân dân (lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước); hồ sơ khen thưởng tổn
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1