Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ xác nhận liệt sỹ
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 40
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ (theo mẫu LS4). [Mau LS4.doc]
2/ Văn bản đề nghị của Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi xã, phường.
3/ Biên bản niêm yết và danh sách niêm yết (xã, phường lập) (theo mẫu BB-LS) [Mau BB-LS.doc]
4/ Biên bản họp Hội đồng xác nhận người có công của xã, phường
5/ Biên bản họp BCĐ xác nhận người có công của thị xã
6/ Giấy báo tử
7/ Đại diện thân nhân làm đơn đề nghị xác nhận liệt sỹ (theo mẫu LS) có xác nhận của UBND xã, phường kèm theo bản sao công chứng một trong các giấy tờ căn cứ xác nhận liệt sỹ
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hồ sơ xác nhận liệt sỹ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 38
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1