Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ đính chính thông tin trong hồ sơ người có công với cách mạng
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ ..... (mẫu HS5) (UBND cấp xã xác nhận)
2/ Bản sao giấy khai sinh;
3/ Bản khai tình tình thân nhân liệt sỹ (nếu là thân nhân của liệt sỹ) (mẫu LS 4) (UBND cấp xã xác nhận);
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hồ sơ đính chính thông tin trong hồ sơ người có công với cách mạng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1