Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lĩnh vực: Cấp phép bán lẻ rượu, thuốc lá
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

(Hồ sơ theo Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu; Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương quy định một số điều nghị định 94/2012/NĐ-CP).
-   Đơn xin cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  theo mẫu tại Phụ lục 10 kèm theo Thông tư 39/2012/TT-BCT.
-   Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận mã số thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
-   Bản sao giấy tiếp nhận công bố hợp quy; Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
-   Liệt kê hàng hoá sản phẩm rượu, kèm theo bản sao nhãn hàng hoá sản phẩm rượu mà tổ chức cá nhân dự kiến sản xuất.

Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 10 kèm theo Thông tư 39/2012/TT-BCT. [Mau 01.doc]
2/ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận mã số thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3/ Bản sao giấy tiếp nhận công bố hợp quy; Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
4/ Liệt kê hàng hoá sản phẩm rượu, kèm theo bản sao nhãn hàng hoá sản phẩm rượu mà tổ chức cá nhân dự kiến sản xuất.
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế 13
3 Phòng Kinh tế Bộ phận TN&TKQ 1