Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 05 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài chính-Kế hoạch 04 ngày. - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 01 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Thông báo của hợp tác xã về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã [Phụ lục I-Thanh lap chi nhanh.doc]
2/ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
3/ Quyết định của Ban Quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cử người đứng đầu chi nhánh, v
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 3
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1