Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp bản sao từ sổ hộ tịch (Sổ gốc lưu ở UBND thị xã)
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Tờ khai theo mẫu quy định

- Bản chính hoặc bản sao giấy tờ hộ tịch yêu cầu cấp sao
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai theo mẫu quy định [To khai thay doi GKS.doc]
2/ Bản chính hoặc bản sao giấy tờ hộ tịch yêu cầu cấp sao
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp bản sao từ sổ hộ tịch (Sổ gốc lưu ở UBND thị xã) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tư pháp 5
3 Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5