Chủ nhật, 3/3/2024
  |  Đăng nhập
Đăng ký kinh doanh trực tuyến
Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam trân trọng giới thiệu dịch vụ “Ðăng ký kinh doanh hộ cá thể trực tuyến” trên Website của Ủy Ban Nhân Dân thị xã. Dịch vụ này sẽ cho phép tổ chức/cá nhân:
  • Đăng ký mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
  • Tạm ngừng kinh doanh
  • Ngừng hẳn kinh doanh
  • Theo dõi hồ sơ đăng ký. Thông qua chức năng này Quý vị có thể xem kết quả phản hồi, theo dõi tiến độ giải quyết và hiệu chỉnh hồ sơ đã đăng ký

Trên trang web này sẽ hỗ trợ tổ chức/cá nhân soạn thảo toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể theo quy định hiện hành. Sau khi hoàn tất soạn thảo, hồ sơ sẽ được gửi đến Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Điện Bàn thông qua mạng.
Như vậy, mọi người có thể đăng ký kinh doanh hộ cá thể vào bất kỳ thời điểm nào và ở bất cứ đâu thông qua dịch vụ đăng ký kinh doanh qua mạng. Ủy Ban Nhân Dân thị xã Điện Bàn mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý vị nhằm hoàn thiện và phục vụ ngày một tốt hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về:
- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Điện Bàn, điện thoại: (84-510) 3716659
- Tổ Tiếp nhận & Trả kết quả, điện thoại: (84-510) 3758031
- Điện thoại hỗ trợ tư vấn: 0510 3716659
Địa chỉ: phường Vĩnh Điện - thị xã Điện Bàn
Email: dienbandistrict@gmail.com
URL: motcua.dienban.gov.vn

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đăng ký kinh doanh

Tra cứu hồ sơ
Tra cứu hồ sơ:
Tìm theo số CMND:
hoặc tìm theo mã xác thực hồ sơ: