Chủ nhật, 3/3/2024
  |  Đăng nhập
Đăng ký kinh doanh trực tuyến

Lưu ý: các ô có dấu (*) là bắt buộc điền thông tin
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
Kính gửi: UBND THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Thông tin người đăng ký:
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):(*)      Giới tính:   Sinh ngày:(*)   tháng:  năm: 
Dân tộc:(*)     Quốc tịch:(*)   
Số CMND:(*)      Ngày cấp:   tháng:  năm:    Nơi cấp: 
Nơi đăng ký thường trú:(*)
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Xã/Phường:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố: Tỉnh/Thành phố:
 
Chỗ ở hiện tại:(*)
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Xã/Phường:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố: Tỉnh/Thành phố:
 
Điện thoại  Fax:  Email:   Website:
Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:
Tên hộ kinh doanh:(*)
(VIẾT BẰNG CHỮ HOA)
HỘ KINH DOANH:     
Ví dụ: TẠP HÓA BÀ LIỄU
Địa điểm kinh doanh:(*)
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Xã/Phường:
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố: Tỉnh/Thành phố:
 
Ngành nghề kinh doanh:(*) Chọn ngành nghề từ cây thư mục bên cạnh, ngành được chọn sẽ tự động nhập vào ô bên dưới
 • (A) NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
 • (B) KHAI KHOÁNG
 • (C) CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
 • (D) SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
 • (E) CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI
 • (F) XÂY DỰNG
 • (G) BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC
 • (H) VẬN TẢI KHO BÃI
 • (I) DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG
 • (J) THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 • (K) HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM
 • (L) HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
 • (M) HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • (N) HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ
 • (O) HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC
 • (P) GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • (Q) Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI
 • (R) NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ
 • (S) HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC
 • (T) HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH
 • (U) HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ
  
Vốn kinh doanh:(*) (đồng)   
Bằng chữ: 
Điện thoại:   Fax:   Email:   Website: 
File đính kèm: Chỉ cho phép đính kèm các file có đuôi là .doc, .docx, .pdf, .jpg,.gif,.png
STT Tên biểu mẫu File mẫu Tải file lên
1 Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (theo mẫu);   
2 Bản sao giấy CMND của người đại diện;
3 Bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình (đối với những ngành, nghề theo quy định)
4 Trường hợp thuê, mượn địa điểm kinh doanh thì bổ sung thêm Giấy thoả thuận thuê, mượn hoặc hợp đồng
5 Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập)
6 Biên bản kiểm tra thực tế HKD
7 Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền
8 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có)
9 Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu)   
Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:
- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);
- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.