Chủ nhật, 3/3/2024
  |  Đăng nhập
Đăng ký kinh doanh trực tuyến

Lưu ý: các ô có dấu (*) là bắt buộc điền thông tin
Ghi chú: chỉ cần điền Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, nếu hồ sơ của bạn đã lưu trong hệ thống, phần mềm sẽ tự động điền các thông tin còn lại
Thông tin người đăng ký:
Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  
Tên hộ kinh doanh:(*)
(VIẾT BẰNG CHỮ HOA)
  
Do: Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND huyện cấp ngày
Địa điểm kinh doanh:(*)  
Điện thoại: Fax:  
Email: Website:
Địa chỉ thường trú:  
Chỗ ở hiện tại:  
Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày:    
Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.