Chủ nhật, 3/3/2024
  |  Đăng nhập
Đăng ký kinh doanh trực tuyến

Lưu ý: các ô có dấu (*) là bắt buộc điền thông tin
Ghi chú: chỉ cần điền Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, nếu hồ sơ của bạn đã lưu trong hệ thống, phần mềm sẽ tự động điền các thông tin còn lại
Thông tin người đăng ký:
Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  
Tên hộ kinh doanh:(*)
(VIẾT BẰNG CHỮ HOA)
  
Do: Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND huyện cấp ngày
Địa điểm kinh doanh:(*)  
Vốn kinh doanh: (đồng)
Điện thoại: Fax:  
Email: Website:
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):(*)      Giới tính:   Sinh ngày:(*)   tháng:  năm: 
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh:(*)
  
File đính kèm: Chỉ cho phép đính kèm các file có đuôi là .doc, .docx, .pdf, .jpg,.gif,.png
1/ Bản gốc giấy chứng nhận ĐKKD HKD đã cấp
2/ Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực
3/ Giấy xác nhận của UBND xã, thị trấn về sơ đồ địa điểm kinh doanh của HKD, HTX trên địa bàn UBND xã, thị trấn quản lý
4/ Biên bản kiểm tra thực tế HKD (đối với những ngành nghề yêu cầu kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký HKD)
5/ Bản sao Chứng chỉ hành nghề có chứng thực (đối với những ngành nghề quy định chứng chỉ hành nghề)
6/ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định)
7/ Hợp đồng thuê, mượn địa điểm kinh doanh (đối với trường hợp thuê hoặc mượn địa điểm kinh doanh)
8/ Bản sao giấy chứng nhận ĐKT (nếu có)
Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).