Chủ nhật, 3/3/2024
  |  Đăng nhập
Đăng ký kinh doanh trực tuyến

Lưu ý: các ô có dấu (*) là bắt buộc điền thông tin
Thông tin người đăng ký:
Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  
Tên hộ kinh doanh:(*)
(VIẾT BẰNG CHỮ HOA)
  
Do: Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND huyện cấp ngày
Địa điểm kinh doanh:(*)  
Điện thoại: Fax:  
Email: Website:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:(*)
Thời gian tạm ngừng: từ ngày     đến ngày:  
Lý do tạm ngừng:   
Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.