Thứ Bảy, 19/9/2020
  |  Đăng nhập
Văn bản pháp quy trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
01/2013/TT-BKHĐT 21/01/2013 Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
176/2012/TT-BTC 23/10/2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
39/2007/NĐ-CP 16/03/2007 Nghị định về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải ĐKKD
Quy chế phối hợp của UBND huyện Điện Bàn trong giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh và Hợp tác xã trên địa bàn huyện