Giới thiệu về hệ thống một cửa điện tử
Chào mừng các bạn đến với hệ thống Một Cửa Điện Tử và dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống một cửa điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, nhằm nâng cao hiệu quả, tăng cường năng lực phục vụ, hướng tới công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng và đúng pháp luật.
Chương trình 1 cửa được xây dựng nhằm:
  • Công khai các quy trình, thủ tục và quá trình giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân.
  • Cho phép tổ chức và công dân nắm được trình trạng giải quyết hồ sơ.
  • Cho phép theo dõi, thống kê, báo cáo về tình hình giải quyết hồ sơ theo cơ chế 1 cửa tại đơn vị.
TRA CỨU HỒ SƠ
THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO LĨNH VỰC
XÂY DỰNG
đã tiếp nhận
300
hồ sơ
ĐĂNG KÝ KINH DOANH
đã tiếp nhận
671
hồ sơ
CÔNG THƯƠNG
đã tiếp nhận
10
hồ sơ
TƯ PHÁP
đã tiếp nhận
138
hồ sơ
TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
đã tiếp nhận
232
hồ sơ
BẢO TRỢ, XÃ HỘI
đã tiếp nhận
815
hồ sơ
NGƯỜI CÓ CÔNG
đã tiếp nhận
1387
hồ sơ
Cấp phép dịch vụ trò chơi điện tử
đã tiếp nhận
48
hồ sơ
Cấp phép An toàn thực phẩm nhỏ lẻ
đã tiếp nhận
8
hồ sơ
Y TẾ, Y DƯỢC
đã tiếp nhận
6
hồ sơ
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
đã tiếp nhận
47
hồ sơ
ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT
đã tiếp nhận
31
hồ sơ
NỘI VỤ
đã tiếp nhận
0
hồ sơ
Cấp phép bán lẻ rượu, thuốc lá
đã tiếp nhận
4
hồ sơ
An toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản
đã tiếp nhận
6
hồ sơ
ĐẤT ĐAI
đã tiếp nhận
10639
hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ:
Năm 2017
Đã tiếp nhận 14491 hồ sơ
Đã giải quyết 11175 hồ sơ
11  Đã tiếp nhận: 920
 Đã giải quyết: 68
 Trễ hẹn: 100
89.1% đúng hạn

Đăng nhập


Quên mật khẩu ?

Tổng số lượt truy cập
People Online Số người Online:
Khách Khách: 4
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 4