Giới thiệu về hệ thống một cửa điện tử
Chào mừng các bạn đến với hệ thống Một Cửa Điện Tử và dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống một cửa điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, nhằm nâng cao hiệu quả, tăng cường năng lực phục vụ, hướng tới công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng và đúng pháp luật.
Chương trình 1 cửa được xây dựng nhằm:
  • Công khai các quy trình, thủ tục và quá trình giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân.
  • Cho phép tổ chức và công dân nắm được trình trạng giải quyết hồ sơ.
  • Cho phép theo dõi, thống kê, báo cáo về tình hình giải quyết hồ sơ theo cơ chế 1 cửa tại đơn vị.
TRA CỨU HỒ SƠ
THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO LĨNH VỰC
XÂY DỰNG
đã tiếp nhận
86
hồ sơ
ĐĂNG KÝ KINH DOANH
đã tiếp nhận
447
hồ sơ
CÔNG THƯƠNG
đã tiếp nhận
0
hồ sơ
TƯ PHÁP
đã tiếp nhận
94
hồ sơ
TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
đã tiếp nhận
179
hồ sơ
BẢO TRỢ, XÃ HỘI
đã tiếp nhận
31
hồ sơ
NGƯỜI CÓ CÔNG
đã tiếp nhận
245
hồ sơ
Cấp phép dịch vụ trò chơi điện tử
đã tiếp nhận
12
hồ sơ
Cấp phép An toàn thực phẩm nhỏ lẻ
đã tiếp nhận
0
hồ sơ
Y TẾ, Y DƯỢC
đã tiếp nhận
18
hồ sơ
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
đã tiếp nhận
58
hồ sơ
ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT
đã tiếp nhận
10
hồ sơ
NỘI VỤ
đã tiếp nhận
3
hồ sơ
Cấp phép bán lẻ rượu, thuốc lá
đã tiếp nhận
10
hồ sơ
An toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản
đã tiếp nhận
3
hồ sơ
ĐẤT ĐAI
đã tiếp nhận
14659
hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ:
Năm 2018
Đã tiếp nhận 15998 hồ sơ
Đã giải quyết 11968 hồ sơ
9  Đã tiếp nhận: 1024
 Đã giải quyết: 162
 Trễ hẹn: 33
96.8% đúng hạn

Đăng nhập


Quên mật khẩu ?

Tổng số lượt truy cập
People Online Số người Online:
Khách Khách: 10
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 10