Giới thiệu về hệ thống một cửa điện tử
Chào mừng các bạn đến với hệ thống Một Cửa Điện Tử và dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống một cửa điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, nhằm nâng cao hiệu quả, tăng cường năng lực phục vụ, hướng tới công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng và đúng pháp luật.
Chương trình 1 cửa được xây dựng nhằm:
  • Công khai các quy trình, thủ tục và quá trình giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân.
  • Cho phép tổ chức và công dân nắm được trình trạng giải quyết hồ sơ.
  • Cho phép theo dõi, thống kê, báo cáo về tình hình giải quyết hồ sơ theo cơ chế 1 cửa tại đơn vị.
TRA CỨU HỒ SƠ
THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO LĨNH VỰC
XÂY DỰNG
đã tiếp nhận
112
hồ sơ
ĐĂNG KÝ KINH DOANH
đã tiếp nhận
603
hồ sơ
CÔNG THƯƠNG
đã tiếp nhận
65
hồ sơ
TƯ PHÁP
đã tiếp nhận
153
hồ sơ
Lao động, thương binh và xã hội
đã tiếp nhận
517
hồ sơ
TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
đã tiếp nhận
194
hồ sơ
BẢO TRỢ, XÃ HỘI
đã tiếp nhận
236
hồ sơ
NGƯỜI CÓ CÔNG
đã tiếp nhận
1830
hồ sơ
ĐẤT ĐAI
đã tiếp nhận
6932
hồ sơ
NỘI VỤ
đã tiếp nhận
314
hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ:
Năm 2015
Đã tiếp nhận 11070 hồ sơ
Đã giải quyết 9105 hồ sơ
11  Đã tiếp nhận: 1078
 Đã giải quyết: 271
 Trễ hẹn: 169
84.3% đúng hạn

Đăng nhập


Quên mật khẩu ?

Tổng số lượt truy cập
People Online Số người Online:
Khách Khách: 4
Members Thành viên: 2
Tổng cộng Tổng cộng: 6