Giới thiệu về hệ thống một cửa điện tử
Chào mừng các bạn đến với hệ thống Một Cửa Điện Tử và dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống một cửa điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, nhằm nâng cao hiệu quả, tăng cường năng lực phục vụ, hướng tới công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng và đúng pháp luật.
Chương trình 1 cửa được xây dựng nhằm:
  • Công khai các quy trình, thủ tục và quá trình giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân.
  • Cho phép tổ chức và công dân nắm được trình trạng giải quyết hồ sơ.
  • Cho phép theo dõi, thống kê, báo cáo về tình hình giải quyết hồ sơ theo cơ chế 1 cửa tại đơn vị.
TRA CỨU HỒ SƠ
THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO LĨNH VỰC
XÂY DỰNG
đã tiếp nhận
225
hồ sơ
ĐĂNG KÝ KINH DOANH
đã tiếp nhận
254
hồ sơ
CÔNG THƯƠNG
đã tiếp nhận
1
hồ sơ
TƯ PHÁP
đã tiếp nhận
56
hồ sơ
Lao động, thương binh và xã hội
đã tiếp nhận
41
hồ sơ
TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
đã tiếp nhận
90
hồ sơ
BẢO TRỢ, XÃ HỘI
đã tiếp nhận
166
hồ sơ
NGƯỜI CÓ CÔNG
đã tiếp nhận
387
hồ sơ
ĐẤT ĐAI
đã tiếp nhận
2302
hồ sơ
NỘI VỤ
đã tiếp nhận
0
hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ:
Năm 2016
Đã tiếp nhận 3539 hồ sơ
Đã giải quyết 2215 hồ sơ
5  Đã tiếp nhận: 0
 Đã giải quyết: 0
 Trễ hẹn: 0
0% đúng hạn

Đăng nhập


Quên mật khẩu ?

Tổng số lượt truy cập
People Online Số người Online:
Khách Khách: 10
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 10