Chủ nhật, 20/4/2014
  |  Đăng nhập
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa
 Lĩnh vực:
TTTên thủ tụcPhòng ban giải quyếtLĩnh vựcPhí, lệ phíThời gian giải quyết
1 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  31
2 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  15
3 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  23
4 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  19
5 Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất (được hình thành do hợp nhiều thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  21
6 Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  23
7 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  9
8 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên, số thửa, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất, địa chỉ chủ sử dụng đất, CMND Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  10
9 Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chính sách xã hội, người có công cách mạng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  30
10 Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  27
11 Đăng ký biến động thửa đất theo QĐ 53/2008/QĐ-UBND Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  17
12 Chuyển nhượng, thừa kế tặng cho QSDĐ có trích đo thửa đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  16
13 Cấp GCNQSDĐ (có yêu cầu cấp nhà) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  28
14 Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép và đăng ký biến động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  28
15 Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ có trích đo thửa đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  28
16 Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ (có trích đo thửa đất, bổ sung quyền sở hữu nhà ở) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  34
17 Chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép và thừa kế QSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  27
18 Cấp lại giấy CNQSDĐ do bị mất và đăng ký biến động chuyển MĐSDĐ không phải xin phép Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  39
19 Cấp GCNQSDĐ và ĐK biến động, tăng, giảm diện tích theo hiện trạng sử dụng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  27
20 Tính thuế trước bạ sử dụng đất cho trường hợp trúng đấu giá đã nộp tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân Bộ phận TN&TKQ Đất đai  10
21 Cấp giấy CN QSD đất và QSH nhà ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  35
22 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  12
23 Cấp giấy phép thi công Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  10
24 Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  30
25 Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  25
26 Cấp giấy phép xây dựng công trình Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  14
27 Gia hạn giấy phép xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  5
28 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  8
29 Cấp giấy phép xây dựng tạm Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  12
30  Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  14
31  Thành lập trường mầm non Phòng Nội vụ  30
32  Sáp nhập, chia, tách trường mầm non Phòng Nội vụ  30
33  Đình chỉ hoạt động trường mầm non Phòng Nội vụ  30
34  Giải thể trường mầm non Phòng Nội vụ  30
35  Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
36  Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
37  Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
38  Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
39  Thành lập trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
40  Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
41  Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
42  Giải thể Trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
43  Thành lập Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
44  Sáp nhập, chia tách Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
45  Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
46  Giải thể Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
47  Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
48  Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
49  Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
50  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ  30
51  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ  30
52  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  30
53  Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) Phòng Nội vụ  30
54  Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS Phòng Nội vụ  6
55  Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS Phòng Nội vụ  6
56  Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THCS Phòng Nội vụ  6
57  Tiếp nhận giáo viên, nhân viên từ nơi khác đến Phòng Nội vụ  45
58  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Phòng Nội vụ  30
59  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở Phòng Nội vụ  30
60  Cấp giấy phép dạy thêm cấp Tiểu học, THCS Phòng Nội vụ  5
61  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Phòng Nội vụ  30
62  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Phòng Nội vụ  30
63 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  8
64 Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
65 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể: (thời gian và lệ phí như cấp mới) Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
66 Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  1
67 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  9
68 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
69 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
70 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế cho hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
71 Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
72 Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
73 Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  3
74 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương  18
75 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lĩnh vực Nông nghiệp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công thương  18
76 Hồ sơ phương án và dự toán khảo sát công trình Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương  15
77 Thẩm định đề cương và dự toán kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương  15
78 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch Phòng Tư pháp Tư pháp  1
79 Cấp lại bản chính Giấy khai sinh Phòng Tư pháp Tư pháp  1
80 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  2
81 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  20
82 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  20
83 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng Phòng Tư pháp Tư pháp  1
84 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp Phòng Tư pháp Tư pháp  3
85 Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
86 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
87  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
88  Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
89  Đề nghị giải quyết chế độ (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
90  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
91  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
92  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
93  Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
94  Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
95  Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
96  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
97  Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  1
98  Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
99  Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
100  Đề nghị giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
101  Đề nghị giải quyết cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
102  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
103  Giải quyết chế độ trợ cấp cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
104  Giải quyết chế độ trợ cấp cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
105  Giải quyết trợ cấp xã hội cho đối tượng trẻ từ đủ 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề có cha và mẹ, hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
106  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động, người tâm thần sống độc thân không nơi nương tựa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
107  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
108  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
109  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
110  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
111  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
112  Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
113  Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
114  Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
115  Tiếp nhận đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
116  Tiếp nhận đối tượng vào nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
117  Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
118  Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
119  Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, quy chế của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
120  Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
121  Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
122  Xét công nhận xã phường phù hợp với trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
123  Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  15
124 Bổ nhiệm vào ngạch CC-VC thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phòng Nội vụ Nội vụ  5
125 Công nhận Ban vận động thành lập các Hội có phạm vi hoạt động trong huyện Phòng Nội vụ Nội vụ  15
126 Thủ tục hợp đồng lao động Phòng Nội vụ Nội vụ  20
127 Thủ tục thuyên chuyển công chức, viên chức Phòng Nội vụ Nội vụ  5
128 Thủ tục về điều động công chức, viên chức Phòng Nội vụ Nội vụ  5
129 Tiếp nhận và phân công công tác đối với Giáo viên, nhân viên Phòng Nội vụ Nội vụ  10
130 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ Nội vụ  30
131 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ Nội vụ  30
132 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Nội vụ  30
133 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (chuyển Phòng NN&PTNT) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tài chính Kế hoạch  15
134 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
135 Thẩm định chọn thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  10
136 Thẩm định hồ sơ hồ sơ yêu cầu (đối với các công trình chỉ định thầu) Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
137 Thẩm định hồ sơ mời thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
138 Thẩm định kế hoạch đấu thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  10
139 Thẩm định kết quả đấu thầu, chỉ dịnh thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
140 Thẩm định Quyết toán Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  90