Lĩnh vực:
TTTên thủ tụcPhòng ban giải quyếtLĩnh vựcPhí, lệ phíThời gian giải quyết
1 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  30
2 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  17
3 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  24
4 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  19
5 Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất (được hình thành do hợp nhiều thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản, không có trích đo, không có nhà) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  21
6 Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  23
7 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  9
8 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên, số thửa, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất, địa chỉ chủ sử dụng đất, CMND Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  5
9 Tính thuế trước bạ sử dụng đất cho trường hợp trúng đấu giá đã nộp tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân Bộ phận TN&TKQ Đất đai  10
10 Cấp giấy CN QSD đất và QSH nhà ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân (có trích đo thửa đất, có bổ sung nhà) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  35
11 Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chính sách xã hội, người có công cách mạng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  30
12 Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  27
13 Đăng ký biến động thửa đất theo QĐ 53/2008/QĐ-UBND Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  17
14 Chuyển nhượng, thừa kế tặng cho QSDĐ có trích đo thửa đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  16
15 Cấp GCNQSDĐ (có yêu cầu cấp nhà) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  28
16 Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép và đăng ký biến động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  22
17 Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ có trích đo thửa đất (không có nhà) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  28
18 Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ (có trích đo thửa đất, bổ sung quyền sở hữu nhà ở) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  34
19 Chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép và thừa kế QSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  26
20 Cấp lại giấy CNQSDĐ do bị mất và đăng ký biến động chuyển MĐSDĐ không phải xin phép (có trích đo thửa đất, không bổ sung sở hữu nhà) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  39
21 Cấp GCNQSDĐ và ĐK biến động, tăng, giảm diện tích theo hiện trạng sử dụng (có trích đo thửa đất, không bổ sung nhà) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  27
22 Đăng ký biến động về diện tích, kích thước thửa đất mà phải trích đo địa chính, phát sinh nghĩa vụ tài chính Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  12
23 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  12
24 Cấp giấy phép thi công Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  10
25 Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  30
26 Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  25
27 Cấp giấy phép xây dựng công trình Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  14
28 Gia hạn giấy phép xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  5
29 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  8
30 Cấp giấy phép xây dựng tạm Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  12
31  Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng  14
32  Thành lập trường mầm non Phòng Nội vụ  30
33  Sáp nhập, chia, tách trường mầm non Phòng Nội vụ  30
34  Đình chỉ hoạt động trường mầm non Phòng Nội vụ  30
35  Giải thể trường mầm non Phòng Nội vụ  30
36  Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
37  Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
38  Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
39  Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
40  Thành lập trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
41  Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
42  Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
43  Giải thể Trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
44  Thành lập Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
45  Sáp nhập, chia tách Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
46  Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
47  Giải thể Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
48  Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
49  Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
50  Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
51  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ  30
52  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ  30
53  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  30
54  Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) Phòng Nội vụ  30
55  Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS Phòng Nội vụ  6
56  Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS Phòng Nội vụ  6
57  Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THCS Phòng Nội vụ  6
58  Tiếp nhận giáo viên, nhân viên từ nơi khác đến Phòng Nội vụ  45
59  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Phòng Nội vụ  30
60  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở Phòng Nội vụ  30
61  Cấp giấy phép dạy thêm cấp Tiểu học, THCS Phòng Nội vụ  5
62  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Phòng Nội vụ  30
63  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Phòng Nội vụ  30
64 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  8
65 Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
66 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể: (thời gian và lệ phí như cấp mới) Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
67 Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  1
68 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  9
69 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
70 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
71 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế cho hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
72 Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
73 Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
74 Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  3
75 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương  18
76 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lĩnh vực Nông nghiệp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công thương  18
77 Hồ sơ phương án và dự toán khảo sát công trình Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương  15
78 Thẩm định đề cương và dự toán kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương  15
79 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch Phòng Tư pháp Tư pháp  1
80 Cấp lại bản chính Giấy khai sinh Phòng Tư pháp Tư pháp  1
81 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  2
82 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  20
83 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  20
84 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng Phòng Tư pháp Tư pháp  1
85 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp Phòng Tư pháp Tư pháp  3
86 Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
87 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
88  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
89  Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
90  Đề nghị giải quyết chế độ (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
91  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
92  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
93  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
94  Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
95  Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
96  Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
97  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
98  Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  1
99  Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
100  Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
101  Đề nghị giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
102  Đề nghị giải quyết cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
103  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
104  Giải quyết chế độ trợ cấp cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
105  Giải quyết chế độ trợ cấp cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
106  Giải quyết trợ cấp xã hội cho đối tượng trẻ từ đủ 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề có cha và mẹ, hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
107  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động, người tâm thần sống độc thân không nơi nương tựa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
108  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
109  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
110  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
111  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
112  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
113  Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
114  Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
115  Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
116  Tiếp nhận đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
117  Tiếp nhận đối tượng vào nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
118  Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
119  Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
120  Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, quy chế của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
121  Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
122  Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
123  Xét công nhận xã phường phù hợp với trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
124  Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  15
125 Bổ nhiệm vào ngạch CC-VC thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phòng Nội vụ Nội vụ  5
126 Công nhận Ban vận động thành lập các Hội có phạm vi hoạt động trong huyện Phòng Nội vụ Nội vụ  15
127 Thủ tục hợp đồng lao động Phòng Nội vụ Nội vụ  20
128 Thủ tục thuyên chuyển công chức, viên chức Phòng Nội vụ Nội vụ  5
129 Thủ tục về điều động công chức, viên chức Phòng Nội vụ Nội vụ  5
130 Tiếp nhận và phân công công tác đối với Giáo viên, nhân viên Phòng Nội vụ Nội vụ  10
131 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ Nội vụ  30
132 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ Nội vụ  30
133 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Nội vụ  30
134 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (chuyển Phòng NN&PTNT) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tài chính Kế hoạch  15
135 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
136 Thẩm định chọn thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  10
137 Thẩm định hồ sơ hồ sơ yêu cầu (đối với các công trình chỉ định thầu) Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
138 Thẩm định hồ sơ mời thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
139 Thẩm định kế hoạch đấu thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  10
140 Thẩm định kết quả đấu thầu, chỉ dịnh thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
141 Thẩm định Quyết toán Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  90
142  Đăng ký khai sinh Hành chính Tư pháp  0
143  Đăng ký khai sinh quá hạn Hành chính Tư pháp  0
144  Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Hành chính Tư pháp  0
145  Đăng ký lại việc sinh Hành chính Tư pháp  0
146  Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú Hành chính Tư pháp  0
147  Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh Hành chính Tư pháp  0
148 Cấp bản sao Giấy khai sinh trong nước Hành chính Tư pháp  0
149  Đăng ký kết hôn Hành chính Tư pháp  3
150  Đăng ký lại kết hôn Hành chính Tư pháp  3
151  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính Tư pháp  0
152 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
153 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đăng ký lại từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
154  Đăng ký việc nuôi con nuôi Hành chính Tư pháp  5
155  Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính Tư pháp  5
156  Cấp bản sao Quyết định công nhận nuôi con nuôi từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
157  Đăng ký việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
158  Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
159 Cấp bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
160 Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt, thay đổi việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
161  Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Hành chính Tư pháp  0
162  Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Hành chính Tư pháp  0
163  Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Hành chính Tư pháp  0
164  Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh Hành chính Tư pháp  0
165 Cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Hành chính Tư pháp  0
166  Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) Hành chính Tư pháp  0
167  Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Hành chính Tư pháp  0
168  Cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
169  Cấp bản sao Quyết định công nhận cha, mẹ, con Hành chính Tư pháp  0
170  Cấp bản sao Quyết định công nhận, chấm dứt việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
171  Đăng ký khai tử Hành chính Tư pháp  0
172  Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết Hành chính Tư pháp  0
173  Đăng ký khai tử quá hạn Hành chính Tư pháp  0
174  Đăng ký lại việc tử Hành chính Tư pháp  0
175 Cấp bản sao Giấy chứng tử từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
176  Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Hành chính Tư pháp  0
177  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Hành chính Tư pháp  0
178  Chứng thực Di chúc Hành chính Tư pháp  0
179  Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính Tư pháp  0
180  Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Hành chính Tư pháp  0
181  Chứng thực văn khai nhận di sản thừa kế Hành chính Tư pháp  0
182  Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản Hành chính Tư pháp  0
183  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
184  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
185  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
186  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
187  Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Hành chính Tư pháp  0
188  Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
189  Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
190 Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
191  Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
192 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
193  Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
194  Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
195  Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
196 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đấ Hành chính Tư pháp  0
197  Chứng thực hủy hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Hành chính Tư pháp  0
198 Xác nhận hộ nghèo Bảo trợ, Xã hội  0
199  Chính sách trợ giúp đối tượng người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH Bảo trợ, Xã hội  5
200  Xét trợ cấp đối với trẻ mồ côi Bảo trợ, Xã hội  5
201  Xin hỗ trợ kinh phí mai táng đối với trường hợp bảo trợ xã hội Bảo trợ, Xã hội  4
202  Xác nhận đơn xin hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ, Xã hội  0
203  Xác nhận đơn xin hỗ trợ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm Bảo trợ, Xã hội  0
204  Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề. Bảo trợ, Xã hội  5
205  Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng trẻ em có cha và mẹ hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không có nguồn nuôi dưỡng, Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tháng tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề Bảo trợ, Xã hội  5
206  Đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất Bảo trợ, Xã hội  5
207 Xác nhận hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  2
208 Thẩm định hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Bảo trợ, Xã hội  10
209  Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Bảo trợ, Xã hội  0
210  Xác nhận giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội. Bảo trợ, Xã hội  0
211  Xác nhận đơn đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng Bảo trợ, Xã hội  0
212 Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và miễn, giảm tiền viện phí Bảo trợ, Xã hội  0
213 Đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo Bảo trợ, Xã hội  0
214  Cấp Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo trợ, Xã hội  20
215  Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo trợ, Xã hội  20
216 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ Người có công  2
217 Xác nhận hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công  2
218 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày  Người có công  2
219 Xác nhận Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công  5
220 Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ Người có công  2
221 Xác nhận Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần) Người có công  2
222 Xác nhận Hồ sơ đề nghị trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Người có công  2
223 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (không áp dụng cho đối tượng đang phục vụ trong quân đội, công an nhân dân) Người có công  2
224 Xác nhận hồ sơ trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần)  Người có công  2
225  Xác nhận Hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ Người có công  2
226 Xác nhận Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam  Người có công  5
227 Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ (chồng) liệt sỹ đã tái giá Người có công  5
228 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thân nhân người liệt sĩ đi thăm viếng mộ hoặc đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công  0
229  Đề nghị giải quyết cấp lại hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Người có công  0
230 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công  0
231 Xác nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công  Người có công  3
232  Xác nhận Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Người có công  2
233 Xác nhận Hồ sơ giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng Người có công  2
234 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Đất đai (xã)  10
235 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước) Đất đai (xã)  10
236 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng Đất đai (xã)  10
237 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước) Đất đai (xã)  10
238 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán Đất đai (xã)  5
239 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai (xã)  5
240 Xác nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất Đất đai (xã)  15
241 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Đất đai (xã)  5
242 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác cho hộ gia đình, cá nhân Đất đai (xã)  5
243 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Đất đai (xã)  5
244 Xác nhận hồ sơ gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp Đất đai (xã)  5
245 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạn Đất đai (xã)  3
246 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai (xã)  10
247 Xác nhận quyền sở hữu nhà ở Xây dựng (xã)  5
248 Xác nhận đơn xin chuyển vị trí đất ở Xây dựng (xã)  3
249 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý Xây dựng (xã)  15
250 Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  10
251 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  5
252 Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  15
253 Xác nhận đơn xin cấp giấy phép xây dựng Xây dựng (xã)  5
254 Đơn xin sửa chữa nhỏ theo hiện trạng cũ Xây dựng (xã)  5
255 Đơn xin xây dựng tường rào cổng ngõ Xây dựng (xã)  0
256 Xác nhận đơn xin hạ bó vĩa hè đường Xây dựng (xã)  5
257 Xác nhận tình trạng nhà ở Xây dựng (xã)  10