Lĩnh vực:
TTTên thủ tụcPhòng ban giải quyếtLĩnh vựcPhí, lệ phíThời gian giải quyết
1  Thành lập trường mầm non Phòng Nội vụ  30
2  Sáp nhập, chia, tách trường mầm non Phòng Nội vụ  30
3  Đình chỉ hoạt động trường mầm non Phòng Nội vụ  30
4  Giải thể trường mầm non Phòng Nội vụ  30
5  Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
6  Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
7  Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
8  Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
9  Thành lập trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
10  Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
11  Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
12  Giải thể Trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
13  Thành lập Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
14  Sáp nhập, chia tách Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
15  Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
16  Giải thể Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
17  Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
18  Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
19  Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
20  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ  30
21  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ  30
22  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  30
23  Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) Phòng Nội vụ  30
24  Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS Phòng Nội vụ  6
25  Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS Phòng Nội vụ  6
26  Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THCS Phòng Nội vụ  6
27  Tiếp nhận giáo viên, nhân viên từ nơi khác đến Phòng Nội vụ  45
28  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Phòng Nội vụ  30
29  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở Phòng Nội vụ  30
30  Cấp giấy phép dạy thêm cấp Tiểu học, THCS Phòng Nội vụ  5
31  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Phòng Nội vụ  30
32  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Phòng Nội vụ  30
33 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  30
34 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  12
35 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  22
36 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
37 Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất (được hình thành do hợp nhiều thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản, không có trích đo, không có nhà) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  12
38 Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
39 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  15
40 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên, số thửa, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất, địa chỉ chủ sử dụng đất, CMND Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  12
41 Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  5
42 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  15
43  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  5
44  Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
45  Đề nghị giải quyết chế độ (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
46 Hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
47  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
48  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
49  Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
50  Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
51  Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
52  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
53  Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  1
54  Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
55  Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
56  Đề nghị giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
57  Đề nghị giải quyết cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
58  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
59  Giải quyết chế độ trợ cấp cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
60  Giải quyết chế độ trợ cấp cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
61  Giải quyết trợ cấp xã hội cho đối tượng trẻ từ đủ 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề có cha và mẹ, hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
62  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động, người tâm thần sống độc thân không nơi nương tựa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
63  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
64  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
65  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
66  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
67  Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
68  Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
69  Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
70  Tiếp nhận đối tượng vào nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
71  Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
72  Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
73  Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, quy chế của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
74  Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
75  Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
76  Xét công nhận xã phường phù hợp với trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
77  Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  15
78 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  8
79 Thẩm định kết quả đấu thầu, chỉ dịnh thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
80 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Phòng Quản lý đô thị Công thương  18
81 Bổ nhiệm vào ngạch CC-VC thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phòng Nội vụ Nội vụ  5
82 Thẩm định nhiệm vụ khảo sát xây dựng (dân dụng, giao thông) Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  10
83 Thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Phòng Tư pháp Tư pháp  5
84 Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chính sách xã hội, người có công cách mạng (không thông qua đấu giá QSD đất) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  30
85 Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
86 Đăng ký biến động thửa đất theo QĐ 12/2015/QĐ-UBND Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  12
87 Chuyển nhượng, thừa kế tặng cho QSDĐ có trích đo thửa đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  16
88 Cấp GCNQSDĐ (có yêu cầu bổ sung sở hữu nhà ở vào quyền sử dụng đất) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  22
89 Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép và đăng ký biến động Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
90 Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ (có nhu cầu bổ sung quyền sở hữu nhà ở vào GCN QSD đất) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
91 Chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép và thừa kế QSDĐ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  26
92 Cấp lại giấy CNQSDĐ do bị mất và đăng ký biến động chuyển MĐSDĐ không phải xin phép (có trích đo thửa đất, không bổ sung sở hữu nhà) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  39
93 Cấp GCNQSDĐ và ĐK biến động, tăng, giảm diện tích theo hiện trạng sử dụng (có trích đo thửa đất, không bổ sung nhà) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  27
94 Tính thuế trước bạ sử dụng đất cho trường hợp trúng đấu giá đã nộp tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân Bộ phận TN&TKQ Đất đai  12
95 Cấp giấy CN QSD đất và QSH nhà ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân (có trích đo thửa đất, có bổ sung nhà) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  35
96  Đề nghị giải quyết cấp lại hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  5
97 Xác nhận quyền sở hữu nhà ở Xây dựng (xã)  5
98 Đăng ký biến động về diện tích, kích thước thửa đất mà phải trích đo địa chính, phát sinh nghĩa vụ tài chính (do lấn chiếm) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
99 Hồ sơ xác nhận liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  40
100 Hồ sơ xác nhận liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  40
101 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (gia hạn đất nông nghiệp) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  9
102 Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép và tách thửa cấp GCN QSD đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  27
103 Đăng ký QSD đất lần đầu (theo khoản 3, Điều 95, Luật Đất đai 2013) Văn phòng HĐND và UBND Đất đai  22
104 Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (đ/v trường hợp đã niêm yết hồ sơ tại UBND cấp xã) Văn phòng HĐND và UBND Đất đai  27
105 Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (đ/v trường hợp chưa thực hiện việc niêm yết tại UBND cấp xã) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  42
106 Cấp lại GCN QSD đất, QSH nhà ở do bị mất (mất do thiên tai, hỏa hoạn) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
107 Cấp lại GCN QSD đất, QSH nhà ở do bị mất (mất do thất lạc, quản lý sử dụng bị mất) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  32
108 Đăng ký, cấp GCN QSD đất và tài sản khác gắn liền với đất đ/v trường hợp đã chuyển quyền SDĐ trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCN nhưng chưa thực hiện TTCQ theo Qđịnh (điều 82, NĐ 43/NĐ-CP, bao gồm thời gian niêm yết tại UB cấp xã) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  37
109 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ Bộ phận TN&TKQ Người có công  10
110 Thủ tục xin thay đổi người phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  12
111 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với con liệt sĩ bị khuyết tật nặng từ nhỏ hoặc khuyết tật nặng sau 18 tuổi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  5
112 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp cho con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61% trở lên từ trần, bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
113 Hồ sơ giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
114 Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  180
115 Hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
116 Hồ sơ giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  15
117 Hồ sơ giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  15
118 Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
119 Hồ sơ xin hưởng trợ cấp người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  5
120 Hồ sơ xin thay đổi người phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
121 Hồ sơ giải quyết chế độ đối với con liệt sỹ bị khuyết tật nặng từ nhỏ hoặc khuyết tật nặng sau 18 tuổi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  5
122 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp cho con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần, bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  15
123 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ 16 đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng t Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
124 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
125 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú (ngoài huyện) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
126 Hồ sơ giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
127 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  10
128 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
129 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Văn phòng HĐND và UBND Tư pháp  5
130 Ghi chú ly hôn có yếu tố nước ngoài Văn phòng HĐND và UBND Tư pháp  5
131 Đăng ký nhận cha mẹ, con có yếu tố nước ngoài Văn phòng HĐND và UBND Tư pháp  12
132 Phê duyệt giá khởi điểm Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  25
133 Phê duyệt lại giá khởi điểm Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  16
134 Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  23
135 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
136 Ghi chú kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  10
137 Trích lục bản sao giấy tờ hộ tịch Phòng Tư pháp Tư pháp  1
138 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật (P. Kinh tế) Phòng Kinh tế Xây dựng  18
139 Đăng ký biến động về diện tích, kích thước thửa đất mà phải trích đo địa chính (do sai số trong quá trình đo đạc) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  15
140 Cấp giấy CN QSD đất thuộc thẩm quyền của tỉnh Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
141 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh đối với những hộ kinh doanh chưa có mã số thuế và đăng ký thuế Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
142 Thẩm định Quyết toán Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  30
143 Công nhận Ban vận động thành lập các Hội có phạm vi hoạt động trong huyện Phòng Nội vụ Nội vụ  15
144 Thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  10
145 Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Phòng Tư pháp Tư pháp  5
146 Xác nhận đơn xin chuyển vị trí đất ở Xây dựng (xã)  3
147 Hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh (người hưởng chính sách như thương binh): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  50
148 Hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh (người hưởng chính sách như thương binh): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  50
149 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
150 Thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  18
151 Thủ tục hợp đồng lao động Phòng Nội vụ Nội vụ  20
152 Xác định lại dân tộc Phòng Tư pháp Tư pháp  3
153 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  18
154 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý Xây dựng (xã)  15
155 Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
156 Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
157 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  8
158 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  10
159 Thủ tục thuyên chuyển công chức, viên chức Phòng Nội vụ Nội vụ  5
160 Xác định lại giới tính Phòng Tư pháp Tư pháp  3
161 Thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng (thiết kế BVTC, dự toán hoăc TKBVTC và dự toán) Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  15
162 Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  10
163 Hồ sơ thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  5
164 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
165 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
166 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu – hồ sơ yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  18
167 Thủ tục về điều động công chức, viên chức Phòng Nội vụ Nội vụ  5
168 Bổ sung hộ tịch (Sổ gốc lưu ở UBND thị xã, không có sổ gốc tại xã, phường) Phòng Tư pháp Tư pháp  1
169 Thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (thuộc thẩm quyền của UBND thị xã) Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  25
170 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  5
171 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  5
172 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
173 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã đối với những HTX đã có mã số thuế Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
174 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  18
175 Tiếp nhận và phân công công tác đối với Giáo viên, nhân viên Phòng Nội vụ Nội vụ  10
176 Điều chỉnh hộ tịch (Sổ gốc lưu ở UBND thị xã, không có sổ gốc tại xã, phường) Phòng Tư pháp Tư pháp  1
177 Thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  30
178 Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  15
179 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
180 Hồ sơ đính chính thông tin trong hồ sơ người có công với cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  15
181 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã đã có mã số thuế Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
182 Thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  30
183 Cấp bản sao từ sổ hộ tịch (Sổ gốc lưu ở UBND thị xã) Phòng Tư pháp Tư pháp  1
184 Cấp phép xây dựng nhà ở Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  10
185 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ Nội vụ  30
186 Xác nhận đơn xin cấp giấy phép xây dựng Xây dựng (xã)  5
187 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
188 Thủ tục, hồ sơ bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  15
189 Đăng ký kinh doanh HTX chia, tách, hợp nhất và xác nhập và đăng ký mã số thuế Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  8
190 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  10
191 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ Nội vụ  30
192 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (chuyển Phòng NN&PTNT) Phòng Kinh tế Tài chính Kế hoạch  15
193 Đơn xin sửa chữa nhỏ theo hiện trạng cũ Xây dựng (xã)  5
194 Hồ sơ đính chính thông tin trong hồ sơ người có công với cách mạng Văn phòng HĐND và UBND Người có công (xã)  30
195 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  15
196 Cấp lại bản chính giấy khai sinh (Trường hợp sổ Đăng ký khai sinh vẫn còn lưu tại UBND cấp xã và thị xã) Phòng Tư pháp Tư pháp  1
197 Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
198 Điều chỉnh giấy phép xây nhà ở Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  10
199 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Nội vụ  30
200 Đơn xin xây dựng tường rào cổng ngõ Xây dựng (xã)  0
201 Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có giá trị < 8 tỷ đồng Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  19
202 Thủ tục, hồ sơ bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
203 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào và Căm-pu-chi-a Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  5
204 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, bộ hồ sơ cả tiếng việt và tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
205 Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  3
206 Cấp phép xây dựng công trình xây dựng (Xây mới, sửa chữa - cải tạo, điều chỉnh) Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  15
207 Hồ sơ phương án và dự toán khảo sát công trình Phòng Quản lý đô thị Công thương  15
208 Xác nhận đơn xin hạ bó vĩa hè đường Xây dựng (xã)  5
209 Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có giá trị > 8 tỷ đồng Văn phòng HĐND và UBND Tài chính Kế hoạch  12
210 Đề nghị giải quyết cấp thẻ BHYT đối với người có công cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
211 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp với thân nhân liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
212 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
213 Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  3
214 Thẩm định đề cương và dự toán kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng Phòng Quản lý đô thị Công thương  15
215 Xác nhận tình trạng nhà ở Xây dựng (xã)  10
216 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào và Căm-pu-chi-a Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
217 Thủ tục xin thay đổi người phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
218 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
219 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
220 Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  3
221 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lĩnh vực Nông nghiệp Phòng Kinh tế Công thương  18
222 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp với thân nhân liệt sỹ Văn phòng HĐND và UBND Người có công (xã)  5
223 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
224 Chứng thực điểm chỉ trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
225 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX khi mất; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX khi bị hư hỏng; Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX khi mất; Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của ch Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
226 Thủ tục cấp phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ (Cấp phép thi công) Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  10
227 Thẩm định Nhiệm vụ khảo sát xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông Phòng Quản lý đô thị Công thương  10
228 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  12
229 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
230 Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản Phòng Tư pháp Tư pháp  1
231 Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh đối với những hộ kinh doanh đã có mã số thuế Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  3
232 Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  1
233 Cấp phép XD trạm BTS loại 2 Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  15
234 Thẩm định Nhiệm vụ khảo sát xây dựng đối với công trình NN&PTNT Phòng Kinh tế Công thương  10
235 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
236 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng (11 trường hợp) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
237 Xác nhận sổ hộ tịch không còn lưu giữ Phòng Tư pháp Tư pháp  1
238 Thẩm định nhiệm vụ khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi Phòng Kinh tế Xây dựng  10
239 Xác nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công  Văn phòng HĐND và UBND Người có công (xã)  3
240 Thẩm định Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông Phòng Quản lý đô thị Công thương  10
241 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
242 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ 16 đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẵng, đại học văn bằng thứ nhất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
243 Giải quyết khiếu nại việc từ chối chứng thực không đúng quy định của pháp luật Phòng Tư pháp Tư pháp  1
244 Thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng điện và thủy lợi Phòng Kinh tế Xây dựng  10
245 Thẩm định Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đối với công trình NN&PTNT Phòng Kinh tế Công thương  10
246 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ 16 đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẵng, đại học văn bằng t Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
247 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
248 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
249 Đề nghị giải quyết cấp mới và cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
250 Thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán công trình kiên cố hoá kênh mương loại III Phòng Kinh tế Xây dựng  12
251 Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch điểm dân cư nông thôn Phòng Quản lý đô thị Công thương  33
252 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
253 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người đơn thân nghèo nuôi con Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
254 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ Phòng Tư pháp Tư pháp  1
255 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Phòng Kinh tế Xây dựng  15
256 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
257 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
258 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống tại cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm s Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
259 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
260 Thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng (thiết kế BVTC, dự toán hoặc TKBVTC và dự toán Phòng Kinh tế Xây dựng  15
261 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo pháp luật về người khuyết tật Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
262 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống tại cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
263 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
264 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo pháp luật về người khuyết tật Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
265 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
266 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
267 Giải quyết chế độ trợ hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
268 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
269 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
270 Giải quyết chế độ trợ hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
271 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú (ngoài huyện) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
272 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
273 Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
274 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú (ngoài huyện) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
275 Giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí mai táng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  5
276 Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
277 Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
278  Đăng ký khai sinh Hành chính Tư pháp  0
279  Đăng ký khai sinh quá hạn Hành chính Tư pháp  0
280  Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Hành chính Tư pháp  0
281  Đăng ký lại việc sinh Hành chính Tư pháp  0
282  Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú Hành chính Tư pháp  0
283  Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh Hành chính Tư pháp  0
284 Cấp bản sao Giấy khai sinh trong nước Hành chính Tư pháp  0
285  Đăng ký kết hôn Hành chính Tư pháp  3
286  Đăng ký lại kết hôn Hành chính Tư pháp  3
287  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính Tư pháp  0
288 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
289 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đăng ký lại từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
290  Đăng ký việc nuôi con nuôi Hành chính Tư pháp  5
291  Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính Tư pháp  5
292  Cấp bản sao Quyết định công nhận nuôi con nuôi từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
293  Đăng ký việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
294  Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
295 Cấp bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
296 Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt, thay đổi việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
297  Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Hành chính Tư pháp  0
298  Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Hành chính Tư pháp  0
299  Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Hành chính Tư pháp  0
300  Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh Hành chính Tư pháp  0
301 Cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Hành chính Tư pháp  0
302  Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) Hành chính Tư pháp  0
303  Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Hành chính Tư pháp  0
304  Cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
305  Cấp bản sao Quyết định công nhận cha, mẹ, con Hành chính Tư pháp  0
306  Cấp bản sao Quyết định công nhận, chấm dứt việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
307  Đăng ký khai tử Hành chính Tư pháp  0
308  Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết Hành chính Tư pháp  0
309  Đăng ký khai tử quá hạn Hành chính Tư pháp  0
310  Đăng ký lại việc tử Hành chính Tư pháp  0
311 Cấp bản sao Giấy chứng tử từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
312  Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Hành chính Tư pháp  0
313  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Hành chính Tư pháp  0
314  Chứng thực Di chúc Hành chính Tư pháp  0
315  Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính Tư pháp  0
316  Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Hành chính Tư pháp  0
317  Chứng thực văn khai nhận di sản thừa kế Hành chính Tư pháp  0
318  Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản Hành chính Tư pháp  0
319  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
320  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
321  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
322  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
323  Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Hành chính Tư pháp  0
324  Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
325  Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
326 Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
327  Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
328 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
329  Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
330  Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
331  Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
332 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đấ Hành chính Tư pháp  0
333  Chứng thực hủy hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Hành chính Tư pháp  0
334 Xác nhận hộ nghèo Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
335 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Văn phòng HĐND và UBND Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
336  Xét trợ cấp đối với trẻ mồ côi Bảo trợ, Xã hội (xã)  5
337 Giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí mai táng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  5
338  Xác nhận đơn xin hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
339  Xác nhận đơn xin hỗ trợ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
340 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người đơn thân nghèo nuôi con Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  5
341  Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng trẻ em có cha và mẹ hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không có nguồn nuôi dưỡng, Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tháng tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề Bảo trợ, Xã hội (xã)  5
342  Đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất Bảo trợ, Xã hội (xã)  5
343 Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
344 Thẩm định hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
345  Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
346  Xác nhận giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội. Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
347  Xác nhận đơn đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
348 Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và miễn, giảm tiền viện phí Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
349 Đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
350  Cấp Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo trợ, Xã hội (xã)  20
351  Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo trợ, Xã hội (xã)  20
352 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  20
353 Xác nhận hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
354 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày  Văn phòng HĐND và UBND Người có công (xã)  10
355 Xác nhận Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
356 Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
357 Xác nhận Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc trợ cấp một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
358 Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
359 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với thương binh (người hưởng chính sách như thương binh) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  50
360 Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  5
361 Đề nghị giải quyết cấp mới và cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên: (02 trường hợp cấp mới và cấp lại) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
362 Hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
363 Hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  12
364 Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  1
365 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
366  Xác nhận Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  12
367 Xác nhận Hồ sơ giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
368 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước) Đất đai (xã)  10
369 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng Đất đai (xã)  10
370 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước) Đất đai (xã)  10
371 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán Đất đai (xã)  5
372 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai (xã)  5
373 Xác nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất Đất đai (xã)  15
374 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Đất đai (xã)  5
375 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác cho hộ gia đình, cá nhân Đất đai (xã)  5
376 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Đất đai (xã)  5
377 Xác nhận hồ sơ gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp Đất đai (xã)  5
378 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạn Đất đai (xã)  3
379 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai (xã)  10
380 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Đất đai (xã)  10