Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 8
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 08 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ:
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 02 ngày.
- Phòng Tài chính-Kế hoạch: 03 ngày.
- Chi Cục thuế: 03 ngày,
Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (theo mẫu); [Mau DKKD OK.doc]
2/ Bản sao giấy CMND của người đại diện;
3/ Bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình (đối với những ngành, nghề theo quy định)
4/ Trường hợp thuê, mượn địa điểm kinh doanh thì bổ sung thêm Giấy thoả thuận thuê, mượn hoặc hợp đồng
5/ Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập)
6/ Biên bản kiểm tra thực tế HKD
7/ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền
8/ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có)
9/ Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu) [Mau bieu - TK03 thue.doc]
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 3
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Chi cục thuế thị xã Điện Bàn 3
4 Chi cục thuế thị xã Điện Bàn Bộ phận TN&TKQ 1