Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 3
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 03 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ : - Phòng Tài chính-Kế hoạch 02 ngày. - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 01 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Thông báo của hợp tác xã về việc tạm ngừng hoạt động [Tam ngung hoat dong HTX.doc]
2/ Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên, Quyết định của Ban Quản trị về việc tạm ngừng hoạt độn
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 5
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1