Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 3
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát.

b. Thời gian giải quyết hồ sơ:

Không quá 03 ngày làm việc. Trong đó, phòng phòng Quản lý Đô thị không quá 01 ngày làm việc

c. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thị xã, Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của Tổ chức, công dân ; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Đô thị để giải quyết.

Bước 2 : Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc cán bộ phòng Quản lý Đô thị được lãnh đạo phân công nhận hồ sơ có trách nhiệm:

trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ và giấy phép. Nếu phù hợp thì lãnh đạo phòng ký vào Giấy phép. Vào sổ giải quyết hồ sơ. Sau đó chuyển Bộ phận TN&TKQ thị xã

Bước 3 : Bộ phận TN&TKQ chuyển trả kết quả cho tổ chức công dân: 01   ngày.


Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng
2/ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát.
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 1
3 Phòng Quản lý đô thị Bộ phận TN&TKQ 1