Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công”
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ - Đơn xin cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công. [Cấp lại bằng TQGC.doc]
2/ - Phô tô các giấy tờ liên quan kèm theo (nếu có) như: Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, giấy báo tử
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 3
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1