Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ - Biên bản đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng" (08 bản)
2/ - Bản sao bằng Tổ quốc ghi công (công chứng) (mỗi liệt sỹ 03 bản sao)
3/ Bản khai theo mẫu số 01a/BMAH (nếu Mẹ còn sống) [1a-BMAH.doc]
4/ Bản khai theo mẫu số 01b/BMAH (nếu Mẹ từ trần); [1a-BMAH.doc]
5/ Giấy uỷ quyền (Mẫu 02.BMAH) hoặc biên bản họp hội đồng gia tộc có xác nhận của UBND xã, phường [02-BMAH.doc]
6/ Văn bản xác nhận và đề nghị tặng hoặc truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng của xã, phường
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
2 Bộ phận TN&TKQ 1
3 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 14
4 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1