Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản khai đề nghị cấp thẻ BHYT theo mẫu (Thân nhân người có công: BH2) [BH2.doc]
2/ - Người có công với cách mạng lập bản khai các nhân (theo mẫu) [BHYT NCC.doc]
3/ Bản khai đề nghị cấp thẻ BHYT theo mẫu: nếu người có công thì theo mẫu BH1 [BH1.doc]
4/ Bản sao các giấy tờ kèm theo: Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, Huân hoặc Huy chương
5/ CMND, hộ khẩu có chứng thực
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1