Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản khai theo mẫu (TT1) có xác nhận của UBND xã, phường [Mau TT1.doc]
2/ Bản sao giấy chứng tử
3/ Bản sao các loại giấy tờ liên quan đến trợ cấp của người có công đang hưởng: quyết định nhận trợ cấp, huân chương, huy chương, giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh...
4/ Bản sao hộ khẩu có chứng thực
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
2 Bộ phận TN&TKQ 1
3 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
4 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1