Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá. (Không quy định mẫu. Tùy theo từng trường hợp mà nội dung đơn khác nhau)
2/ Biên bản họp hội đồng gia tộc của liệt sĩ có xác nhận của UBND xã, thị trấn.
3/ Giấy xác nhận của các con liệt sĩ hoặc gia đình, tộc họ của liệt sĩ (nếu có)
4/ Biên bản họp thôn có xác nhận của UBND xã , thị trấn
5/ Biên bản xét duyệt của UBND xã, thị trấn
6/ Tờ trình của UBND xã, thị trấn
7/ Bản sao giấy khai sinh
8/ Bản sao các giấy tờ liên quan: CMND, Bằng TQGC
9/ Biên bản xác minh về nội dung hồ sơ của UBND xã, thị trấn
10/ Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ (mẫu LS4)(UBND cấp xã xác nhận) [Mau LS4.doc]
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1