Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ - Tờ khai cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (Mẫu số 1-ƯĐGĐ1).
2/ - Bản sao giấy khai sinh của học sinh, sinh viên.
3/ - Bản sao giấy chứng nhận người có công.
4/ - Đối với trợ cấp ưu đãi trong đào tạo: Giấy xác nhận của nhà trường (nơi học sinh - sinh viên đang
5/ - Quyết định công nhận con nuôi (bản photo công chứng) và sổ hộ khẩu của người nhận con nuôi (bản ph
6/ - Ảnh 3 x 4 của học sinh, sinh viên.
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
2 Bộ phận TN&TKQ 1
3 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 8
4 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1