Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển nhượng, thừa kế tặng cho QSDĐ có trích đo thửa đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 16
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 16 ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 01 ngày
+ Văn phòng ĐKQSD Đ: 11 ngày
+ Chi Cục thuế : 03 ngày
+ Bộ phận TN&TKQ: 01 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai lệ phí trước bạ [To khai 01-LPTB nha dat.doc]
2/ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân [To khai 11 KK-TNCN.doc]
3/ Bảng gốc GCN QSD đất
4/ Hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế QSD đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển nhượng, thừa kế tặng cho QSDĐ có trích đo thửa đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 11
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Chi cục thuế thị xã Điện Bàn 3
4 Chi cục thuế thị xã Điện Bàn Bộ phận TN&TKQ 1