Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép và thừa kế QSDĐ
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 26
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết hồ sơ: 26 ngày làm việc
+ Bộ phân TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng ĐKQSDĐ: 21 ngày
+ Chi cục thuế: 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế
2/ Văn bản nhận di sản thừa kế
3/ Đơn xin đăng ký biến động [Mẫu 03-ĐK-GCN.doc]
4/ Tờ khai lệ phí trước bạ [To khai 01-LPTB nha dat.doc]
5/ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân [To khai 11 KK-TNCN.doc]
6/ GCN QSD đất và QSH nhà ở
7/ Đơn xin đăng ký nhận thừa kế (theo mẫu) đối với trường hợp chỉ có một người nhận di sản thừa kế
8/ Giấy cam kết khai nhận diện hàng thừa kế
9/ Giấy xác nhận quan hệ nhân thân
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép và thừa kế QSDĐ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 21
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Chi cục thuế thị xã Điện Bàn 3
4 Chi cục thuế thị xã Điện Bàn Bộ phận TN&TKQ 1