Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (chuyển Phòng NN&PTNT)
Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết hồ sơ: 15 ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 03 ngày
+ Phòng NN&PTNT: 12 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình đề nghị thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình của chủ đầu tư: 3 bản chín
2/ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình (9 bản chính) gồm: Thuyết minh, thiết kế bản vẽ
3/ Hồ sơ khảo sát
4/ Biên bản nghiệm thu khảo sát (nếu có) 01 bản chính
5/ Báo cáo kết quả khảo sát (nếu có) 01 bản chính;
6/ Quyết định phê duyệt Dự án (01 bản sao có chứng thực);
7/ Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành, chứng chỉ hành nghề của người chủ trì thiết kế (01 bản sao có
8/ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (chuyển Phòng NN&PTNT) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế 13
3 Phòng Kinh tế Bộ phận TN&TKQ 2