Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Tính thuế trước bạ sử dụng đất cho trường hợp trúng đấu giá đã nộp tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Bộ phận TN&TKQ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Một cửa: 02 ngày
Văn phòng ĐK QSD đất: 05 ngày
Chi cục thuế: 05 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Quyết định phê duyệt trúng đấu giá (02 bản sao có chứng thực)
2/ Tờ khai thuế trước bạ theo mẫu [To khai 01-LPTB nha dat.doc]
3/ Biên lai nộp tiền trúng đấu giá theo quyết định đã phê duyệt
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Tính thuế trước bạ sử dụng đất cho trường hợp trúng đấu giá đã nộp tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 5
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Chi cục thuế thị xã Điện Bàn 5
4 Chi cục thuế thị xã Điện Bàn Bộ phận TN&TKQ 1