Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông
Lĩnh vực: Công thương
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

I. Hồ sơ bao gồm:

1. Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư: 03 bản
2. Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát: 03 bản
3. Quyết định chọn đơn vị tư vấn khảo sát: 03 bản
4. Hồ sơ năng lực của đơn vị khảo sát : 01 bản
5. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng: 09 bản

II. Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc
+ Bộ phận 1 cửa: 03 ngày
+ Phòng KT-HT: 03 ngày
III. Cơ quan giải quyết hồ sơ: Phòng KT - HT

Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 7
3 Phòng Quản lý đô thị Bộ phận TN&TKQ 2