Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục, hồ sơ bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản khai (mẫu 5)
2/ Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình hoặc tộc họ
3/ Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
4/ Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ (mẫu LS4) (02 bản).
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thủ tục, hồ sơ bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1