Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội
Lĩnh vực: Bảo trợ, Xã hội
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội (Mẫu số 8).
2/ Sơ yếu lý lịch của đối tượng (Mẫu số 9).
3/ Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội của đối tượng (Mẫu số 1a, 1b, 1d, 1đ).
4/ Bản sao Giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.
5/ Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp nhiễm HIV.
6/ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/thị trấn (Mẫu số 10)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 8
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1