Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí
2/ Giấy xác nhận của Nhà trường
3/ Giấy xác nhận của UBND cấp xã
4/ Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã
5/ Giấy xác nhận của UBND cấp xã đối với đối tượng được quy định tại Khoản 3, Điều 4, TTLT số 20;
6/ Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức BHXH cấp
7/ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1