Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký QSD đất lần đầu (theo khoản 3, Điều 95, Luật Đất đai 2013)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 22
Phòng ban xử lý: Văn phòng HĐND và UBND
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu)
- Một trong các loại giấy tờ theo Điều 100, Luật Đất đai 2013 (nếu có)
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu) [Đơn ĐKBĐ.doc]
2/ Đơn xin đăng ký QSD đất lần đầu (tự viết)
3/ Một trong các loại giấy tờ quy định tại điều 100, Luật ĐĐ 2013 (nếu có)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký QSD đất lần đầu (theo khoản 3, Điều 95, Luật Đất đai 2013) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Văn phòng HĐND và UBND 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 17
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 1