Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký, cấp GCN QSD đất và tài sản khác gắn liền với đất đ/v trường hợp đã chuyển quyền SDĐ trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCN nhưng chưa thực hiện TTCQ theo Qđịnh (điều 82, NĐ 43/NĐ-CP, bao gồm thời gian niêm yết tại UB cấp xã)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 37
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ GCN QSD đất (bản chính)
2/ Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu) [Đơn ĐKBĐ.doc]
3/ Đơn xin cấp GCN QSD đất (theo mẫu) [Mau don cap GCNQSD dat moi..doc]
4/ Hợp đồng chuyển nhượng, giấy viết tay về việc chuyển nhượng QSD đất (nếu có)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký, cấp GCN QSD đất và tài sản khác gắn liền với đất đ/v trường hợp đã chuyển quyền SDĐ trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCN nhưng chưa thực hiện TTCQ theo Qđịnh (điều 82, NĐ 43/NĐ-CP, bao gồm thời gian niêm yết tại UB cấp xã) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 24
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế thị xã Điện Bàn 5
5 Chi cục thuế thị xã Điện Bàn Ủy ban nhân dân 3
6 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1