Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Bộ phận TN&TKQ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 3
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1