Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh đối với những hộ kinh doanh đã có mã số thuế
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 3
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký HKD (theo mẫu quy định III-6); [Thay doi DKKD.doc]
2/ Bản gốc giấy chứng nhận ĐKKD HKD đã cấp
3/ Bản sao giấy chứng minh nhân dân (mang theo bản gốc để đối chiếu) (đối với thay đổi số chứng minh nhân dân của người đại diện ĐKKD HKD);
4/ Biên bản kiểm tra thực tế HKD (đối với những ngành nghề bổ sung có yêu cầu kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký HKD)
5/ Bản sao Chứng chỉ hành nghề có chứng thực (đối với những ngành nghề bổ sung có quy định chứng chỉ hành nghề)
6/ Hợp đồng thuê, mượn địa điểm kinh doanh (đối với trường hợp thuê hoặc mượn địa điểm kinh doanh khi thay đổi địa điểm kinh doanh)
7/ Bản sao giấy chứng nhận ĐKT
8/ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với những ngành nghề bổ sung có yêu cầu vốn pháp định)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh đối với những hộ kinh doanh đã có mã số thuế như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 2
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1