Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1, Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định)
2. Giấy xác nhận của tổ chức có thẩm quyền
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai theo mẫu quy định tại phụ lục 5 của Thông tư 15/2015/TT-BTP [2._TK_dang_ky_ket_hon.doc]
2/ Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình (thời hạn có giá trị là 6 tháng kể từ ngày cấp);
3/ Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân còn giá trị sử dụng
4/ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế của người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (giấy tờ đi lại quốc tế, thẻ cư trú....)
5/ Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp, xác nhận về việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó nếu phía công dân Việt Nam là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang của Việt Nam.
6/ Bản sao trích lục hộ tịch về việc ghi số vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn nếu phía công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này