Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Ghi chú ly hôn có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Văn phòng HĐND và UBND
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Ghi chú ly hôn có yếu tố nước ngoài
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai theo mẫu quy định của Bộ Tư pháp
2/ Bản sao giấy tờ chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này