Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Phê duyệt giá khởi điểm
Lĩnh vực: Đấu giá QSD đất
Số ngày xử lý: 25
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Diện tích một khu đất khai thác độc lập không quá 3.000mtại khu vực đô thị trong các trường hợp sau:

+ Khai thác quỹ đất thuộc dự án do UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức đấu giá khai thác nộp ngân sách nhà nước.

+ Khai thác quỹ đất lẻ nằm xen kẻ trong khu dân cư.

+ Bán đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở (đất phân lô làm nhà ở).

        - Đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở (đất phân lô làm nhà ở) tại khu vực nông thôn (không phân biệt quy mô, diện tích).
Hồ sơ kèm theo
1/ Phiếu khảo sát thị trường, thu thập thông tin về các bất động sản ở cùng khu vực có đặc điểm tương tự với thửa đất cần xác định giá khởi điểm; Sơ đồ vị trí điều tra thông tin về thửa đất hoặc bất động sản để so sánh
2/ Bản sao: Quyết định thu hồi đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, kèm theo trích lục bản đồ địa chính, hoặc bản đồ địa chính, hoặc trích đo địa chính thửa đất; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm qu
3/ Tờ trình của đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá đề xuất về giá khởi điểm của thửa đất đấu giá
4/ Biên bản điều tra khảo sát xây dựng phương án của đơn vị tồ chức đấu giá quyền sử dụng đất cùng với các cơ quan liên quan cấp huyện và UBND cấp xã nơi có thửa đất đấu giá
5/ Dự thảo phương án giá khởi điểm hoặc Chứng thư định giá khởi điểm (đối với trường hợp thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá khởi điểm)
6/ Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá khởi điểm của thửa đất đấu giá
7/ Phiếu thu thập thông tin về thửa đất cần xác định giá khởi điểm
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Phê duyệt giá khởi điểm như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 18
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 2
4 Bộ phận TN&TKQ Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1