Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Đấu giá QSD đất
Số ngày xử lý: 23
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

       Nội dung phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất gồm: họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của khách hàng trúng đấu giá (đối với tổ chức trúng đấu giá ghi rõ tên người đại diện hợp pháp), vị trí khu đất, thửa đất, diện tích đất, loại đất (mục đích sử dụng); giá trúng đấu giá; tổng số tiền phải nộp vào ngân sách Nhà nước và các nội dung cần thiết khác có liên quan.

Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản, dự thảo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
2/ Quyết định phê duyệt, phê duyệt lại giá khởi điểm của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền
3/ Thông báo, biên bản niêm yết bán đấu giá tài sản
4/ Chứng từ đăng tin thông báo trên báo, đài phát thanh
5/ Hợp đồng thuê tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất
6/ Báo cáo về việc tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá và Biên bản kết quả bán đấu giá thành công quyền sử dụng đất
7/ Hồ sơ thửa đất đấu giá
8/ Hồ sơ của khách hàng tham gia đấu giá
9/ Biên bản chốt danh sách khách hàng tham gia đăng ký đấu giá tài sản
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 16
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 2
4 Bộ phận TN&TKQ Ủy ban nhân dân 5
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1