Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp Giấy phép bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá, rượu
Lĩnh vực: Cấp phép bán lẻ rượu, thuốc lá
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

: (Hồ sơ theo Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP).

Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá, rượu như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế 13
3 Phòng Kinh tế Bộ phận TN&TKQ 1