Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Lĩnh vực: Cấp phép bán lẻ rượu, thuốc lá
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung.

-  Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã được cấp.

-  Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế 13
3 Phòng Kinh tế Bộ phận TN&TKQ 1