Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển mục đích không phải xin phép và ĐKBĐ QSD đất của hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 23
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Chuyển mục đích không phải xin phép và ĐKBĐ QSD đất của hộ gia đình, cá nhân
Hồ sơ kèm theo
1/ GCN QSD đất (bản chính)
2/ Đơn ĐKBĐ theo mẫu [Đơn ĐKBĐ.doc]
3/ Phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc sử dụng đất
4/ Đơn xin xác nhận sở hữu nhà ở
5/ Giấy chứng tử, bản sao (nếu chủ sử dụng đất đã chết)
6/ GCN QSD đất (bản sao), 02 bản
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển mục đích không phải xin phép và ĐKBĐ QSD đất của hộ gia đình, cá nhân như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 8
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 3
6 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Chi cục thuế thị xã Điện Bàn 4
7 Chi cục thuế thị xã Điện Bàn Bộ phận TN&TKQ 1