Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân
Lĩnh vực: Y tế, Y dược
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Y tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
I. Quy trình cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân : 30 ngày 
. Trình tự thực hiện : 
Bước 1: Nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân: 01 ngày 
- Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân, kiểm tra thủ tục hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ thụ lý tiến hành xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ thụ lý hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung cho đầy đủ. 
- Viết phiếu biên nhận hồ sơ (BM YT 01-01). 
Bước 2: Xử lý hồ sơ: 10 ngày 
- Căn cứ văn bản phân công nhiệm vụ, Cán bộ được phân công kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ. 
- Lập danh sách các cá nhân đăng ký cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Y. 
- Vào sổ giải quyết hồ sơ (BM YT 01-02). 
Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng Y tế : 03 ngày 
- Cán bộ thụ lý hồ sơ trình hồ sơ kèm theo danh sách cho lãnh đạo Phòng kiểm tra, nếu hợp lệ thì lãnh đạo Phòng ký vào danh sách. 
- Vào sổ giải quyết hồ sơ (BM YT 01-02). 
Bước 4: Trình hồ sơ cho Sở Y tế : 16 ngày 
- Cán bộ xử lý hồ sơ chuyển toàn bộ hồ sơ kèm theo danh sách cho Sở Y tế xem xét cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Y. 
- Ký hẹn giao trả hồ sơ. 
* Khi nhận được Chứng chỉ hành nghề Y của Sở Y tế cấp, Phòng Y tế có trách nhiệm chuyển trả cho tổ chức công dân. 
Hồ sơ xin cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Y: 
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (Phụ lục 01, mẫu số 01).
- Bản sao văn bằng chuyên môn có chứng thực. 
- Văn bản xác nhận quá trình thực hành (Phụ lục 10). 
- Giấy khám sức khoẻ (bản gốc). 
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp cấp ; - Sơ yếu lý lịch. 
- Chứng minh nhân dân có chứng thực. 
- 2 ảnh 4x6 cm (ảnh nền trắng, chụp không quá 06 tháng).
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Mẫu số 1a/ĐĐN-CC) [Mau 01A-DDN-CC.doc]
2/ Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn;
3/ Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở Dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định, trừ trường hợp Dược sĩ Đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc; (Mẫu số 3/GXN) [03-GXN.doc]
4/ Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân
5/ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng
6/ 2 ảnh chân dung 4 x 6 cm (ảnh nền trắng, chụp không quá 06 tháng).
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này