Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Lĩnh vực: Nội vụ
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

          - Bước 1. Tổ chức tôn giáo trước khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành gửi hồ sơ đăng ký đến Phòng Nội vụ.

          - Bước 2. Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

          - Bước 3.

          + Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          + Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ có hoặc không có ý kiến về việc thuyên chuyển (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ).

Hồ sơ kèm theo
1/ Văn bản đăng ký (theo mẫu) [VB đăng ký thuyên chuyển.doc]
2/ Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển
3/ Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyển
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Nội vụ 11
3 Phòng Nội vụ Bộ phận TN&TKQ 1
4 Bộ phận TN&TKQ Ủy ban nhân dân 1
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1