Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hiệp y đề nghị UBND tỉnh khen thưởng
Lĩnh vực: Nội vụ
Số ngày xử lý: 3
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Bước 1: Tiếp nhận văn bản đề nghị Hiệp y của ngành chủ quản đơn vị đề nghị khen thưởng.

- Bước 2: Công chức Phòng Nội vụ (Bộ phận Thi đua- Khen thưởng) làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 2: Hồ sơ sau khi tiếp nhận được chuyển đến Phòng Nội vụ (Bộ phận Thi đua - Khen thưởng) để thẩm tra, giải quyết hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Nội vụ (Bộ phận Thi đua - Khen thưởng) dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân thị xã xem xét, ra văn bản phúc đáp.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả:

+ Nhận kết quả tại Phòng Nội vụ hoặc bằng đường bưu điện.

Hồ sơ kèm theo
1/ - Công văn đề nghị hiệp y của của ngành chủ quản đơn vị đề nghị khen thưởng.
2/ - Báo cáo tóm tắt thành tích; xác nhận của chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở hoặc nơi cá nhân cư trú (nếu có)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hiệp y đề nghị UBND tỉnh khen thưởng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Phòng Nội vụ 1
2 Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân 1
3 Ủy ban nhân dân Phòng Nội vụ 1