Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước
Lĩnh vực: Tư pháp (xã)
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: UBND cấp xã
Lệ phí: 400.000
Hướng dẫn thủ tục:

- Người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi tại UBND cấp xã nơi người được nhận làm con nuôi thường trú (đối với các trường hợp thông thường) hoặc tại UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú (nếu là cha dượng, mẹ kế hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi hoặc có sự thỏa thuận giữa người nhận con nuôi với cha mẹ đẻ, người giám hộ của người được nhận làm con nuôi);
- UBND cấp xã  kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của những người có liên quan;
- Công chức tư pháp-hộ tịch ghi vào sổ đăng ký việc nuôi và Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;
- Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận đăng ký nuôi con nuôi.
- Người nhận con nuôi nhận Giấy chứng nhận đăng ký nuôi con nuôi tại trụ sở UBND cấp xã (nhận tại Lễ giao nhận con nuôi).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này