Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng
Lĩnh vực: Tư pháp (xã)
Số ngày xử lý: 45
Phòng ban xử lý: UBND cấp xã
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

      Trình tự thực hiện:

- Người có yêu cầu ghi chú việc nuôi con nuôi xuất trình với Ủy ban nhân dân cấp xã bản chính giấy tờ đăng ký việc nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp;
- Ủy ban nhân dân cấp xã ghi chú việc nuôi con nuôi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi và cấp cho đương sự Giấy xác nhận đã ghi chú việc nuôi con nuôi đó.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này